SOLEIL

Afmech Genk

NPG Green
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 207,00 kWp

Hendrickx
Sint-Truiden

NPG Green
Année: 2010
Phase: Opérationnel
Puissance: 843,60 kWp

Hendrickx Vilvoorde

NPG Green
Année: 2010
Phase: Opérationnel
Puissance: 4.916,16 kWp

Hospital Logitstics Aarschot

NPG Green
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 607,89 kWp

Industria Dilsen-Stokkem

NPG Green
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 943,03 kWp

International Warehousing Kaulille

NPG Green
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 1043,51 kWp

Isola Belgium
Sint-Truiden

NPG Green
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 547,20 kWp

Isola Belgium Tongeren

NPG Green
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 566,10 kWp

Vanbockrijck Borgloon

NPG Green
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 599.875 kWp

Colruyt Mortsel

NPG Green II
Année: 2012
Phase: Opérationnel
Puissance: 156,25 kWp

Fanatics Mortsel

NPG Green II
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 70,84 kWp

Fashion Service Center Zelzate

NPG Green II
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 1984.14 kWp

Hubo Lier

NPG Green II
Année: 2012
Phase: Opérationnel
Puissance: 212,91 kWp

Mopan Alken

NPG Green II
Année: 2011
Phase: Opérationnel
Puissance: 289,34 kWp

Smisdom Plastics Sint-Truiden

NPG Green II
Année: 2012
Phase: Opérationnel
Puissance: 166,00 kWp

NPG Willebroek

NPG Willebroek
Année: 2009
Phase: Opérationnel
Puissance: 2600,00 kWp

NPG Solar Dedemsvaart

NPG Solar Dedemsvaart
Année: 2019
Phase: Opérationnel
Puissance: 2580,60 kWp

NPG Solar Boekel

NPG Solar Dedemsvaart
Année: 2019
Phase: Construction
Puissance: 2900.15 kWp

NPG Solar Bocholtz

NPG Solar Bocholtz
Année: 2020
Phase: Opérationnel
Puissance: 1.653,66 kWp

NPG Solar Rijssen

NPG Solar Rijssen
Année: 2020
Phase: Opérationnel
Puissance: 999,60 kWp

Barendrecht (A15)

EGP Zon op NL-snelwegen
Année: 2019
Phase: Opérationnel
Puissance: 403,92 kWp

Haarlemmermeer (A4)

EGP Zon op NL-snelwegen
Année: 2020
Phase: Opérationnel
Puissance: 512,64 kWp

Rotterdam (A20)

EGP Zon op NL-snelwegen
Année: 2020
Phase: Opérationnel
Puissance: 420,90 kWp

EGP Solar Brakel I

EGP Solar Brakel I
Année: 2021
Phase: Opérationnel
Puissance: 1.173,15 kWp

EGP Solar Brakel II

EGP Solar Brakel II
Année: 2021
Phase: Opérationnel
Puissance: 1.296,90 kWp

Solar De Vlaas

EGP Solar De Vlaas
Année: 2021
Phase: Opérationnel
Puissance: 4.916,16 kWp
(Coopérative Solarparc de Vlaas U.A.: 2.185,65 kWp - EGP Solar de Vlaas BV: 2.730,51 kWp)