PROJECT DEVELOPMENT

Project Development

Naast onze eigen duurzame en groene activiteiten beheren we ook uw energieproject van A tot Z. Het is belangrijk op het juiste moment de juiste begeleiding te krijgen. Enovos Green Power vervult die rol graag gedurende het volledige traject.

Eén van de belangrijkste en meest toegankelijke projectvormen zijn zonnepanelen. Daarbij richten we ons vooral op projectontwikkelaars, bedrijven met beschikbare gronden en daken, energiecoöperaties, mensen met een uitgebreid netwerk, eigenaars/huurders van panden, …

Behoort u tot deze categorie? Ontdek dan snel in 5 simpele stappen hoe uw project tot stand komt:

  1. Gratis analyse

Beschikt u over een dakoppervlakte van minstens 3.000 m²? Of een grondoppervlakte van minstens 5.000 m²?

Mooi. Onze experts komen vrijblijvend langs voor een eerste analyse. Binnen enkele dagen ontvangt u een bericht van ons. Daarin informeren we u over de mogelijkheden.

U beschikt zelf niet over de nodige oppervlakte, maar wel over een uitgebreid netwerk? Neem zeker contact met ons op. Een samenwerking is altijd bespreekbaar.

  1. Kennismaking

Een goede samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Daarom vinden we het belangrijk om elkaar te leren kennen. Tijdens ons bezoek nemen we de nodige tijd om alles gedetailleerd te bespreken.

  1. Gratis detailanalyse

We zijn al halverwege!

In deze fase maken we een financieel plan op met het vast beoogde rendement en een vergoeding of besparing (naar gelang uw wensen).

  1. Financieel voorstel

Het project begint nu al mooi vorm te krijgen. Tijd voor een financieel voorstel en een ontwerp van de intentieverklaring.

Houdt u niet van eenzijdige overeenkomsten? Wij ook niet! Wij gaan voor een open dialoog om tot een positieve samenwerking te komen. Wederzijds vertrouwen, weet u nog …

  1. Ondertekening van de intentieverklaring

Na de ondertekening van de intentieverklaring kan de ontwikkeling van start gaan. Zelfs in de eindfase blijft u als eigenaar of eindgebruiker inspraak houden in het project. Dit terwijl Enovos Green Power alle kosten en risico’s voor zijn rekening neemt.     

Doordat we het hele proces in handen nemen kunt u zich blijven concentreren op uw hoofdactiviteiten. En dat terwijl uw bedrijf er een positief en groen imago aan overhoudt.

Check zeker onze referenties. Enkele mooie voorbeelden van succesvolle en duurzame projecten.

 

Geniet mee van de SDE subsidie in Nederland dankzij Enovos Green Power

 

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energie en geldt enkel voor Nederlandse energieprojecten. Een investering in zonnepanelen levert dus niet enkel schone en groene energie op. De Nederlands staat beloont ons er ook nog eens voor.

Logisch. Want het draagt bij tot een propere en duurzame samenleving.  En we zijn minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Enovos Green Power zorgt voor een volledige en verantwoorde SDE aanvraag. Waarbij de kans op goedkeuring en succesvolle uitvoering eens zo groot wordt.

Eens het hele dossier compleet is, dienen we een aanvraag in bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze instantie controleert de volledigheid van iedere aanvraag. Van vergunning en financiering tot haalbaarheid.

U merkt het al. Een goede voorbereiding van uw aanvraag is essentieel. Gelukkig is Enovos Green Power op de hoogte van elke fase van uw project . Van opstart en installatie tot rendement en financiering. Onze aanvragen zijn dan ook altijd gedetailleerd en tot in de puntjes voorbereid.

Website van RVO