NPG Bocholt

Naast de centrale in Tongeren, baat Enovos Green Power in Bocholt een tweede biogascentrale uit. Deze installatie in Noord-Limburg is sinds 2014 operationeel.

Naast energiegewassen wordt er plantaardig en dierlijk afval verwerkt tot energie. Hiervoor werd een nauwe samenwerking op poten gezet met aangrenzende landbouwbedrijven. 

Benieuwd hoe een biogascentrale werkt? Ontdek het hier (link naar het artikel over de biogascentrale te Tongeren) in ons artikel over de biogascentrale te Tongeren

De opgewekte energie wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet geïnjecteerd. De bijhorende  warmte wordt aangewend om het proces van droge waardevolle meststof af te ronden. Daarmee is de groene cirkel rond en wordt de installatie optimaal benut.

 De biogascentrale in cijfers:

  • Tewerkstelling: 4 operatoren en 1 plant manager
  • Jaarlijkse verwerking : 60.000 ton energiegewassen, plantaardig- en dierlijk afval
  • Elektrisch vermogen: 3 MW
  • Productie: 22.000 MWh
  • Dat komt neer op het jaarlijks verbruik van 6.000 huishoudens