Biopower Tongeren

Een mooi voorbeeld van een duurzame energie-installatie is de biogascentrale van Biopower Tongeren. De opstart van dit groene project vond plaats in 2012. Enovos Green Power zorgde mee voor de ontwikkeling, de nodige subsidiëring en investeringen. Er zijn 4 operatoren en 1 plant manager tewerk gesteld.

Jaarlijks wordt er zo’n 60.000 ton aan plantaardig afval en energiegewassen verwerkt. Hiervoor werkt men uitsluitend samen met lokale landbouwers. Zij telen de energiegewassen waardoor de logistieke impact zeer beperkt blijft.

 Hoe werkt het?

De aangeleverde gewassen ondergaan een voorvergisting. Eens doorgepompt naar de hoofdreactoren ondergaan ze een nieuwe volledig gecontroleerde vergisting.

Het biogas dat hierbij ontstaat wordt opgevangen en gezuiverd. Een warmtekrachtkoppeling zet het tenslotte om in elektriciteit en warmte. Waarbij de geproduceerde elektriciteit op het net geïnjecteerd wordt. De overblijvende warmte wordt gebruikt om het restproduct te drogen. Zo gaat er werkelijks niets verloren in dit groen en duurzaam project.

 

De centrale heeft een elektrisch vermogen van 3 MW. Wat neer komt op 22.000 MWh. Voldoende om 6.000 gezinnen een volledig jaar van stroom te voorzien.