Maand: juni 2020

Concept “RES” Noord- en Midden Limburg (NL)

De regio Noord- en Midden Limburg heeft zijn voorlopig concept “Regionale Energiestrategie” opgeleverd.Met grootschalige zon- en windprojecten wil de regio1,2 TWh aan duurzame energie opwekken. Om deze ambitie te bewerkstelligen zijn ca. 70 windturbines óf ca. 1.600 hectares daken/gronden aan zonnepanelen vereist.Van deze opgave is 11 procent reeds gerealiseerd.Dergelijke projecten dienen uiterlijk 2025 vergund te […]

De impact van het coronavirus op de SDE+

De Nederlandse economie wordt helaas hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus.Door de aanblijvende onzekerheid worden dan ook veel (duurzame) investeringen uitgesteld. Ondernemers laten echter noodgedwongen vele SDE+ beschikkingen onbenut, waardoor deze subsidies voor o.a. de opwek van zonne-energie dreigen te vervallen. Heeft u een toegekende SDE+ subsidie van > 250 kWp, maar wilt […]