Voorjaarsronde SDE+ 2020

In de voorjaarsronde van de SDE+ is voor 4,1 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er 4 miljard euro beschikbaar was gesteld.

In totaal is er voor 7.562 projecten subsidie aangevraagd, waarvan 7.395 in de categorie Zon-PV. Hiermee maken waarschijnlijk vrijwel alle aanvragen voor Zon-PV aanspraak op subsidie.

Medio juni verwacht Enovos Green Power definitief uitsluitsel te krijgen over al haar aanvragen.

Benieuwd hoe Enovos Green Power SAMEN met U kan bijdragen aan de realisatie van Uw duurzame dak- of grondgebonden zonne-installatie?

Neem dan direct contact met ons op;
📧info@enovosgreenpower.eu
📞+32 12 441 999

Solarmagazine.nl