Vervallen SDE+ beschikkingen

Ruim 2 gigawattpiek aan zonne-energieprojecten is vervallen en 8 gigawattpiek dreigt te vervallen.

Heeft U ook nog een toegekende SDE+ beschikking van de periode 2016-2019 én dreigt deze te vervallen? Wij helpen U dan graag om deze subsidiebeschikking alsnog te verzilveren!

Enovos Green Power investeert graag in een zonne-installatie op uw dak of grond.

Door Uw dak- of grondoppervlakte ter beschikking te stellen én hiervoor een vergoeding te ontvangen, heeft U vanaf ‘dag 1’ financieel profijt (extra liquiditeit) van uw SDE+ beschikking…

Neem daarom contact op met Enovos Green Power voor een vrijblijvende kennismaking via info@enovosgreenpower.eu of benader één van onze onderstaande medewerkers;
Luc Simons

Sven Versleijen
Lester Snackers
Frank Kusters

Solarmagazine.nl