Ruim potentieel aan zonne-energie op Nederlandse bedrijfsdaken

In Nederland hebben ruim 140.000 bedrijfspanden een dakoppervlakte van minimaal 1.000 m2. De gezamenlijk oppervlakte van deze bedrijfspanden bedraagt bijna 37.000 hectare.

Circa 93,5 procent van deze potentieel beschikbare dakoppervlakte is nog onbenut voor de opwek van duurzame energie.
Uiteraard is niet ieder dak geschikt voor de installatie van zonnepanelen, vanwege o.a. de draagkracht van de dakconstructie en de grootte van de afstand tot het elektriciteitsnet.

Echter, als slechts 30 procent van deze bedrijfsdaken wordt uitgerust met zonnepanelen kan bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens worden voorzien van duurzame elektriciteit.

Kijk hoe uw gemeente scoort in de Benchmark “Zon op Bedrijfsdaken” van Over Morgen.

Benieuwd hoe Enovos Green Power SAMEN met U kan bijdragen aan de realisatie van Uw duurzame dak- of grondgebonden zonne-installatie?

Neem dan direct contact met ons op;
📧 info@enovosgreenpower.eu
📞+32 12 441 999