Eén jaar ontheffing voor realisatie van SDE+ projecten in 2020

Alle projecten uit de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) die in 2020 gerealiseerd moeten worden krijgen 1 jaar uitstel.
Afgelopen week heeft Minister Wiebes dit aan de Tweede Kamer bevestigd.

‘Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door een aantal vraagstukken die buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers ligt’, aldus de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Benieuwd hoe Enovos Green Power SAMEN met U kan bijdragen aan de realisatie van Uw duurzame dak- of grondgebonden zonne-installatie?

Neem dan direct contact met ons op;
📧info@enovosgreenpower.eu
📞+32 12 441 999

Solarmagazine.nl