Maand: mei 2020

Regionale Energie Strategie (RES)

In Nederland onderzoeken 30 energieregio’s waar en hoe het best duurzame elektriciteit (wind & zon) kan worden opgewekt. Inmiddels heeft de helft van de regio’s hun (concept) Regionale Energie Strategie (RES) ingediend. Hiermee wordt er al voldaan aan 89% van de doelstelling van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit in 2030. Als ontwikkelaar en beheerder van duurzame […]

Zonnestroom breekt record na record

April 2020 was een absolute topmaand voor onze Nederlandse en Belgische zonne-energie productie. Dit komt door het uitzonderlijk droge en zonnige weer én door ons groeiend aantal geïnstalleerde zonnepanelen… Bent u benieuwd hoe Enovos Green Power samen met u kan bijdragen aan de realisatie van uw duurzame dak- of grondgebonden zonne-installatie? Neem dan direct contact […]

Eén jaar ontheffing voor realisatie van SDE+ projecten in 2020

Alle projecten uit de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) die in 2020 gerealiseerd moeten worden krijgen 1 jaar uitstel. Afgelopen week heeft Minister Wiebes dit aan de Tweede Kamer bevestigd. ‘Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door een aantal vraagstukken die buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers ligt’, aldus de minister van Economische Zaken en […]

Voorjaarsronde SDE+ 2020

In de voorjaarsronde van de SDE+ is voor 4,1 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er 4 miljard euro beschikbaar was gesteld. In totaal is er voor 7.562 projecten subsidie aangevraagd, waarvan 7.395 in de categorie Zon-PV. Hiermee maken waarschijnlijk vrijwel alle aanvragen voor Zon-PV aanspraak op subsidie. Medio juni verwacht Enovos Green Power definitief uitsluitsel […]

Ruim potentieel aan zonne-energie op Nederlandse bedrijfsdaken

In Nederland hebben ruim 140.000 bedrijfspanden een dakoppervlakte van minimaal 1.000 m2. De gezamenlijk oppervlakte van deze bedrijfspanden bedraagt bijna 37.000 hectare. Circa 93,5 procent van deze potentieel beschikbare dakoppervlakte is nog onbenut voor de opwek van duurzame energie. Uiteraard is niet ieder dak geschikt voor de installatie van zonnepanelen, vanwege o.a. de draagkracht van […]

Vervallen SDE+ beschikkingen

Ruim 2 gigawattpiek aan zonne-energieprojecten is vervallen en 8 gigawattpiek dreigt te vervallen. Heeft U ook nog een toegekende SDE+ beschikking van de periode 2016-2019 én dreigt deze te vervallen? Wij helpen U dan graag om deze subsidiebeschikking alsnog te verzilveren! Enovos Green Power investeert graag in een zonne-installatie op uw dak of grond. Door […]