Nederlandse varkensboer produceert groene stroom dankzij Enovos Green Power

Op de stallen van varkensboer Coppens te Boekel liggen 10.550 zonnepanelen. Dit betreft het meest recente zonnedak van Enovos Green Power Nederland.

De zonnepanelen op de varkensstallen produceren jaarlijks 2.755 MWh, goed om zo’n 700 gezinnen te voorzien van hun jaarlijkse energiebehoefte.

De opgewekte zonne-energie wordt deels ter plaatse, op de site in Boekel, verbruikt om de varkenstallen van stroom te voorzien. 

Schuren, stallen, loodsen en bedrijfsgebouwen zijn omwille van hun grote daken uitermate geschikt om een substantiële hoeveelheid duurzame energie op te wekken.

Bezit u een dak met een oppervlakte van minimaal 3.000 m² of een perceel grond met een minimale oppervlakte van 5.000 m², neem zeker contact met ons op via de contactgegevens op onze website www.enovosgreenpower.eu.

#enovos #solar #solarenergy #greenenergy

Zonnepanelen op de daken van de stallen in Boekel.